เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
ดวงโคมนิรันดร์ประภา
 
ดวงโคมนิรันดร์ประภา 
ดวงโคมนิรันดร์ประภา คือ ประติมากรรมรัตนชาติ ประดิษฐ์ขึ้นจากแก้วผลึกที่มีในประเทศไทยบรรจุในครอบแก้ว ตั้งอยู่บน 
ฐานหินอ่อนสีขาว ภายในบรรจุดินสมรภูมิสำคัญของชาติ ๑๐ แห่ง มีที่มาจากคำว่า “วีรกรรมแห่งชาติ” อันเป็นผลของการกระทำ ที่สูงส่ง และบริสุทธิ์ใจของวีรชนชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกทาง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย จึงได้สร้างดวงโคมนิรันดร์ประภาไว้ หน้าอาคารประกอบพิธีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ มีความสุกสกาวเรืองรองตลอดไป คล้ายกลุ่มแสงที่เปล่งออกจากอัญมณีล้ำค่า เปรียบเสมือนชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งวีรกรรมที่ควรอยู่ในความทรงจำอันเป็นอมตะของปวงชนชาวไทย แทนดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของวีรชนไทยผู้เสีย สละชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อประเทศชาติในการต่อสู้กับอริราชศัตรูมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งจะสถิตย์อยู่ ณ อนุสรณ์สถาน แห่งชาติ และอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
 
 
 


 

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561 - 8:30 โดย เพื่อนไพรโคราช
อีเมล์ อ่าน 30 ตอบ 0 171.98.95.46

 
 
ความคิดเห็น
 
1


ร้าน เพื่อนไพรโคราช  เลขที่ 32/7 ถนนมิตรถาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Copyright 2016 by tarin9.com


สินค้า 0