เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ”(Royal Thai Air Force Commemoration Day)
 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ”(Royal Thai Air Force Commemoration Day)
นับตั้งแต่เมื่อปี ๒๔๕๓ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กิจการด้านการบินของประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อ นาย Charles van den born (ชาร์ล ว็อง แด็ง บอร์น) นักบินชาวเบลเยี่ยม ทำการแสดงการบินของเครื่องบินปีกสองชั้นแบบ Henri Farman IV (อ็องรี ฟาร์ม็อง ๔) ชื่อ “Wanda” เป็นครั้งแรกที่ให้ชาวไทยได้รู้จักกับเครื่องบิน ณ สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) 
กระทรวงกลาโหมออกคำสั่งที่ ๒๑๑/๒๑๗๑๕ เพื่อให้นายทหารสามนาย ภายหลังจากที่คัดเลือกแล้วไปเข้าเรียนโรงเรียนการบินและศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศในประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย 
๑. นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๕
๒. นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ผู้รั้งผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๙
๓. นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
ในขณะที่นายทหารทั้งสามกำลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้น ทางราชการได้สั่งซื้อเครื่องบิน ๗ เครื่อง และเจ้าพระยา อภัยภูเบศร์ ได้ร่วมสมทบเงินซื้อเครื่องบินให้ทางราชการด้วย ๑ เครื่อง รวมมีเครื่องบิน ๘ เครื่อง คือ เครื่องบินเบรเกต์ ปีก ๒ ชั้น จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว จำนวน ๔ เครื่อง 
ในระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุมหรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบันเป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการบินและได้เลือกเอาตำบลดอนเมืองเป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้าง อาคารต่างๆ อย่างถาวรขึ้น พร้อมกับย้ายกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบินไปไว้ยังที่ตั้งใหม่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๙๑/๒๖๘๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ให้จัดตั้ง "กองบินทหารบก" และให้ย้ายนายทหาร ๓ คน มาเป็นผู้บังคับการกองบิน และผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน ดังนี้
๑. นายพันโท พระเฉลิมอากาศ เป็นผู้บังคับการกองบิน
๒. นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน
๓. นายร้อยเอก หลวงทยานพิฆาต เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน
กองทัพอากาศได้ถือเอาวันที่ ๒๗ มีนาคมของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และได้ยกย่องนายทหาร ทั้ง ๓ คน เป็น "บุพการีทหารอากาศ"


 
 
 
 


 

เมื่อ 27 มีนาคม 2561 - 8:29 โดย เพื่อนไพรโคราช
อีเมล์ อ่าน 46 ตอบ 0 171.98.93.86

 
 
ความคิดเห็น
 
1


ร้าน เพื่อนไพรโคราช  เลขที่ 32/7 ถนนมิตรถาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Copyright 2016 by tarin9.com


สินค้า 0