เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
การค้นหาเชลยศึก JPAC
 
Joint POW/MIA Accounting Command (JPAC) หรือคณะกรรมการร่วมค้นหาเชลยศึก/ผู้ที่สูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐตั้งอยู่บนเกาะโอฮาอู (Oahu) รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาทหารอเมริกันที่ยังคงสูญหายกว่า ๘๓,๐๐๐ คน จากกรณีพิพาทในอดีตกับประเทศต่างๆ
ภารกิจหลักของ JPAC จึงประกอบด้วยการสืบค้น การวิเคราะห์ การขุดค้น การพิสูจน์บุคคล และการประสานงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งทหารและพลเรือนประมาณ ๔๐๐ คน เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาและขุดค้นพื้นที่ที่เชื่อว่ามีศพของชาวอเมริกันที่สูญหายไป ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นหลุมศพหรือบริเวณที่เครื่องบินตก
หลังจากขุดพบ ศพจะถูกลำเลียงไปที่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์กลาง (Central Identification Laboratory(CIL)) ของ JPAC ซึ่งตั้งอยู่ในฐานทัพอากาศฮิกแคม (Hickam Air Force Base) รัฐฮาวาย และยังเป็นห้องปฏิบัติการด้านนิติมานุษยวิทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนักนิติมานุษยวิทยาของ JPAC จะพยายามตรวจพิสูจน์ศพที่ขุดพบทั้งหมด และเมื่อตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นชาวอเมริกันแล้ว ศพดังกล่าวจะถูกส่งกลับคืนให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติทหาร
นอกจากนี้ CIL ได้ทำการเปิดสถาบัน Forensic Science Academy เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Forensic anthropology ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับมานุษยวิทยาในงานนิติวิทยาศาสตร์ และการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของ ASCLD/LAB international accreditation ที่สอดคล้องกับ ISO/IEC 17025:2005 รวมถึงการดูระบบการทำงานที่ JPAC-CIL เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

 
 
 
 


 

เมื่อ 11 สิงหาคม 2561 - 9:39 โดย เพื่อนไพรโคราช
อีเมล์ อ่าน 28 ตอบ 0 49.230.209.18

 
 
ความคิดเห็น
 
1


ร้าน เพื่อนไพรโคราช  เลขที่ 32/7 ถนนมิตรถาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Copyright 2016 by tarin9.com


สินค้า 0